Phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa “

Ngày 15-7, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch trọng điểm”.

 

Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phải gắn chặt với các sản phẩm du lịch biển đảo
Thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với các sản phẩm du lịch biển đảo.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và các sở, ngành liên quan để triển khai đề án. Nguồn lực thực hiện đề án là 5,65 tỷ đồng; trong đó 4,65 tỷ đồng là ngân sách bố trí cho chương trình phát triển du lịch và 1 tỷ đồng sẽ triển khai kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa.

Phê duyệt Đề án "Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa "
Chèo Sup – Biển Nha Trang.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, mục tiêu của đề án là xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, gắn với thương hiệu vùng có tính liên kết trong cả nước nhằm nâng cao và phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đúng với tiềm năng vốn có của điểm đến cũng như nắm bắt, thu hút các thị trường du lịch trọng điểm và các thị trường mới nhằm đưa điểm đến Khánh Hòa lên một vị thế mới trong bức tranh du lịch Việt Nam. Trong đó, thương hiệu du lịch Khánh Hòa được xây trên cơ sở phát triển đồng bộ thương hiệu du lịch 3 vùng trọng điểm là Nha Trang, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Vân Phong gắn với phát triển thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc thù. Phê duyệt Đề án "Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa "

Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa được nhận diện rõ nét tại các thị trường trọng điểm; đến năm 2030 trở thành thương hiệu quen thuộc, đủ sức cạnh tranh trên thế giới với việc phát huy tối đa các giá trị cốt lõi là du lịch biển đảo. Bên cạnh đó, đề án còn có mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng hành động về quảng bá thương hiệu du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; thu hút mạnh các nguồn lực xã hội tham gia công tác xúc tiến quảng bá du lịch…tại Nha Trang – Khánh Hòa.

Giai đoạn 2021 – 2025, đề án sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện 3 mục tiêu lớn: Xây dựng nhận thức cho du khách về thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa; nâng cao nhận thức thương hiệu; thúc đẩy du khách đến quyết định lựa chọn du lịch.

 

Phê duyệt Đề án "Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa "
Khách du lịch quốc tế chèo thuyền Kayak trên vịnh Nha Trang. (Ảnh chụp năm 2020)

 

THÀNH NGUYỄN ( Báo Khánh Hòa)