Trong 2 ngày 2 và 3-3 (nhằm ngày 11 và 12-2 Âm lịch), Ban quản lý đình Trường Đông (Tổ dân phố 2, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) tổ chức lễ hội cầu ngư.

Nghi thức rước ông Nam Hải trên biển trong lễ hội cầu ngư của đình Trường Đông.
Nghi thức rước ông Nam Hải trên biển trong lễ hội cầu ngư của đình Trường Đông.

Lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống như: Lễ cúng tế rước ông Nam Hải trên biển; hò bá trạo; nghi thức cúng tế; biểu diễn hát tuồng cổ; biểu diễn múa lân, múa rồng và đánh trống hội…  

Các bậc cao niên diễu hành rước ông Nam Hải từ biển về nhập đình.
Các bậc cao niên diễu hành rước ông Nam Hải từ biển về nhập đình.

Lễ hội cầu ngư là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lớn trong năm của ngư dân khu vực Cửa Bé – Vĩnh Trường gắn với tục thờ cá Ông (cá Voi) của người dân miền biển nơi đây. Mỗi dịp diễn ra lễ cầu ngư, người dân lại cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và đây cũng là dịp để thắt chặt tình cảm đoàn kết xóm làng.

Đội hò bá trạo trình diễn trong lễ rước.
Đội hò bá trạo trình diễn trong lễ rước.

Đình Trường Đông có niên đại xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX. Đình là nơi để người dân thờ Thành Hoàng, ông Nam Hải, Ngũ Hành, Tiền hiền, Hậu hiền, Thiên Y Ana… Đình có diện tích hơn 1.124 m2, với nhiều hạng mục công trình: Nghi môn, đình, lăng, miếu.

Đông đảo người dân xem biểu diễn đánh trống hội trước cửa đình Trường Đông.
Đông đảo người dân xem biểu diễn đánh trống hội trước cửa đình Trường Đông.

 

Diễn xướng hò bá trạo trong nhà võ ca của đình Trường Đông.
Diễn xướng hò bá trạo trong nhà võ ca của đình Trường Đông.

Hiện đình còn lưu giữ được khá nhiều sắc phong của các vua triều Nguyễn, câu đối, tư liệu Hán Nôm, long đình, lọng, chiêng, trống, thanh la… Năm 2010, đình Trường Đông được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

N.T

Nguồn: Báo Khánh Hòa