Khánh Hòa Sẽ gắn kết hoạt động du lịch biển với du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến muối

Ngày 26-7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa Sẽ gắn kết hoạt động du lịch biển với du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến muối

Trong đề án này, có phần dự án phát triển liên kết trong sản xuất, chế biến muối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nghề sản xuất muối truyền thống gắn với du lịch. Trong đó mục tiêu chung là bảo tồn và phát triển sản xuất nghề truyền thống, từng bước giải quyết vấn đề lao động, nâng cao đời sống cho diêm dân, đồng thời phát triển kinh tế xã hội ở địa phương theo hướng sản xuất muối kết hợp phát triển du lịch và giữ vững an ninh quốc phòng. Khánh Hòa Sẽ gắn kết hoạt động du lịch biển với du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến muối

Dự án có gắn kết hoạt động du lịch biển với du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến muối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm về muối. Cụ thể, phát triển các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng biển Dốc Lết, kết hợp các hoạt động du lịch biển Dốc Lết với du lịch trải nghiệm sản xuất muối sạch tại vùng muối Hòn Khói và các dây chuyền, công nghệ chế biển các sản phẩm về muối trên đại bàn thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa Theo đó, Ninh Hòa sẽ tập trung quảng bá, giới thiệu xúc tiến thương mại các sản phẩm về muối; xây dựng chỉ dẫn địa lý vùng sản xuất và thương hiệu sản phẩm muối đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa; xây dựng các ấn phẩm truyền thông, chương trình thông tin tuyên truyền, clip, phóng sự, hội nghị, hội thảo, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm. Dự toán kinh phí thực hiện dự án là 16,1 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa.Khánh Hòa Sẽ gắn kết hoạt động du lịch biển với du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến muối

Đầu tháng 7-2021, báo The Diplomat (Mỹ) đã đăng tả những hình ảnh rất sinh động về đồng muối Hòn Khói của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Những hình ảnh đẹp trên cánh đồng muối Hòn Khói cũng đã được nhiều báo chí nước ngoài giới thiệu. Việc kết hợp bảo tồn nghề muối Hòn Khói với du lịch sẽ góp phần phát triển kinh tế của Ninh Hòa nói chung và phát huy giá trị nghề làm muối ở Hòn Khói nói riêng.

THÀNH NGUYỄN ( Báo Khánh Hòa)