Gần 26 tỷ đồng cho Chương trình phát triển du lịch 2021 – 2025

Đây là tổng kinh phí dự kiến để triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Gần 26 tỷ đồng cho Chương trình phát triển du lịch 2021 - 2025
Nha Trang trên cao – Ảnh Khoa Trần
Gần 26 tỷ đồng cho Chương trình phát triển du lịch 2021 - 2025
Hoạt Động Du Lịch Thể Thảo – Chèo thuyền Sup – Vịnh Nha Trang,

Theo đó, các mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình đến năm 2025 gồm: Phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành mũi nhọn của kinh tế tỉnh, là một trong những trung tâm du lịch của cả nước; thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có uy tín trong nước và khu vực; tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng (khoảng 8,8 tỷ USD), đóng góp trực tiếp vào GRDP từ 15 đến 17%; tạo việc làm cho hơn 160 nghìn lao động trực tiếp du lịch; thu hút được 11 triệu lượt khách (trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế); duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong ngành du lịch, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng của ngành du lịch, vừa phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới; nhân rộng mô hình về ứng xử văn minh của khách du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư trong hoạt động du lịch của địa phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn vốn xã hội tham gia nâng cấp hạ tầng giao thông, các điểm vui chơi, giải trí quy mô lớn, trung tâm biểu diễn nghệ thuật; khuyến khích sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, sản phẩm, dịch vụ mang tính chiến lược; có chính sách phát triển chuỗi giá trị các ngành liên quan; nghiên cứu cơ chế tạo Quỹ phát triển du lịch,

Gần 26 tỷ đồng cho Chương trình phát triển du lịch 2021 - 2025
Khách Thăm Di Tích – Tàu Không Số

Quỹ sử dụng ưu tiên cho mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; xúc tiến quảng bá phát triển thị trường khách du lịch; nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng môi trường du lịch; chủ động phương án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; triển khai hợp tác hiệu quả với các địa phương trọng điểm du lịch để tạo liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối điểm đến và liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng thành quả công nghệ trên thế giới.

Cùng với đó, phối hợp với các hãng hàng không xây dựng chương trình hợp tác để thiết lập một số đường bay mới, kết nối Khánh Hòa với các điểm du lịch trên thế giới nhằm mở rộng mạng lưới giao thông, kết nối du lịch.

Mạnh Hào